Samsung Galaxy A7 2017 ปรับลดราคา 2,000 บาท

Samsung Galaxy A7 2017 ให้ทุกคนเป็นเจ้าของได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยการปรับลดราคาจากราคาเดิมทั้งที 2,000 บาทจากราคา 16,490 บาทเป็น 14,490 บาทพร้อมรับเงินคืนใน Galaxy Gift Card อีก 1,500 บาทตั้งแต่วันนี้ทุกร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

Read more