ทดสอบใช้งาน Samsung Galaxy Note 10 อัดเสียงผ่านระบบ Zoom-in Mic กับเพลง Kamado Tanjiro no Uta โดยน้องมดตะนอย Touchphoneview

HOME